Prirodne ljepote i turistička ponuda

Turizam ... ugostiteljstvo ... zabava

Dobro došli.
Danas je 19.04.2024.


Banjaluka slovi kao grad zelenila s više od deset hiljada stabala, uređenim parkovima, zelenim površinama i čuvenim alejama. I u davna vremena bila je prepoznata kao poželjna turistička destinacija, pa Evlija Ćelebija spominje više hanova sa šedrvanima i hamamima za putnike namjernike.
Pred kraj XIX vijeka dolaskom željeznice, javlja se moderna turistička ponuda u vidu nekoliko hotela, prije svega Hotel Balkan i Hotel Bosna, koji i danas posluje.
Osnov moderne turističke ponude predstavlja osnivanje prve turističke organizacije osnovane 1930. godine. Godine 1933. sagrađen je Hotel Palas. U to vrijeme bio je napravljen po evropskim standardima, a danas je zaštićen kao spomenik I kategorije.

Banjaluka ima osnovne pretpostavke za razvoj banjsko – rekreativnog turizma.
Radi ljekovitih svojstava, izvori su korišteni i u doba Rimljana, pa do današnjih dana.

Vrbas je s pravom ponos svih Banjalučana.  
 
I okolina Banjaluke je izuzetno atraktivna.
U neposrednoj blizini Banjaluke dva su nacionalna parka Kozara – Mrakovica i Bardača. Gornji tok Une i Vrbasa, a Pliva cijelim svojim tokom, izuzetna su ribolovačka atrakcija – koliko radi ulova pastrmke, mladice i lipljana, toliko i radi ljepote kanjona rijeka i krajolika.Posebno je atraktivana rijeka Ugar kao biser neiskvarene prirode atraktivnog korita i kanjona, a posebno zbog bogatstva pastrmkom.  
Danas, kao privredni i politički centar Republike Srpske, Banjaluka je prirodno stjecište mnogih poslovnih ljudi, ali i putnika namjernika.
I ima šta da im ponudi i nudi im.